หน้าบทความบทความของเรา


<< ก่อนหน้า

 

1. ห้ามนำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ซึ่งอาจเกิดอันตรายหรืออาจทำให้ เสื่อมเสียสุขภาพอนามัย แก่ผู้ใช้ คนโดยสารหรือประชาชนมาใช้เดิน ทางรถ เช่น รถตัวถังผุ ๆ พัง ๆ ยางล้อรถไม่มีดอกยาง,ควันดำ ฯลฯ

2. รถที่นำมาใช้ต้องมีโคมไฟหน้า-หลัง-ไฟเลี้ยว-ไฟจอด-เบรก-ไฟ ฉุกเฉิน-แตร-เบรกมือที่ใช้การได้-ที่ปัดน้ำฝนครบถูกต้องตามกฎหมาย

3. รถที่นำมาใช้ต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนหน้า-หลัง(มีไฟส่องป้ายทะเบียน หลัง)และติดไฟป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีด้วย

4. รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถในเวลากลางวันต้องติดธง สีแดง เวลากลางคืนต้องติดโคมสีแดงไว้ที่ตอนปลายสุดของสิ่งบรรทุกนั้น ให้สามารถมองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร

5. ผู้ขับรถบรรทุกสัตว์และสิ่งของ ต้องจัดให้มีผ้าใบคลุมป้องกันไม่ให้สัตว์หรือสิ่งของที่บรรทุกตกหล่น รั่ว ไหลส่งกลิ่น หล่น หรือปลิวไปจากรถ อันก่อให้เกิดความเดือนร้อนรำคาญ หรือทำให้ถนนสกปรกเปรอะเปื้อน

Copyright © www.tabienonline.com